Inligting

Vir die eerste keer gaan die ATKV-Jeuginstituut ’n Jeugberaad in Namibië aanbied.

Datum: 20 – 22 Maart 2013.

Plek: Windhoek Hoërskool (Robert Mugabe Laan, Windhoek).

’n Beroep word op skole gedoen om leerders van Graad 8 – 11 te identifiseer wat opinievormers is, wat ʼn invloed kan uitoefen en wat die potensiaal het om ʼn verskil te kan maak. Oorweeg dit gerus om ook die leerder te nader wat dalk nie so uitgesproke is nie, maar tog die potensiaal toon om ʼn verskil te kan maak – dalk is dié beraad net die geleentheid om so leerder uit sy/haar dop te laat kruip.

Die doelwit van die beraad is om leerders se algemene leierskapsvaardighede verder te ontwikkel.

Onderwerpe wat behandel gaan word soos Selfkennis; Persoonlike wapen; De Bono se verskillende denkpatrone; Eienskappe van ʼn goeie leier, Konflikhantering, Tydsbestuur, Spanwerk en ander praktiese aktiwiteite sal aangebied word.

Skole is self verantwoordelik vir die reisreëlings en leerders kan al van die vorige aand (Woensdagaand, 20 Maart) oornag in die koshuis. Toesig sal gereël word deur Windhoek Hoërskool. Na aandete sal die eerste sessie van die program aangebied word.

Die kostes beloop R528 per leerder en sluit die volgende in:

-       Akkommodasie en aandete (18:00 – 19:00) 20 Maart.

-       Akkommodasie en 3 etes 21 Maart.

-       Ontbyt en middagete 22 Maart.

-       ATKV-Kursusaanbieding 21 – 22 Maart (+ eerste sessie  na aandete 20 Maart).

Daar is beperkte aantal plekke beskikbaar en skole word aangemoedig om vroegtydig in te skryf.  Slegs die eerste volledige inskrywingsvorms wat ontvang word, sal aanvaar word.

Inskrywingsvorm 2013