Bepalings en Voorwaardes

discussion Conditions 

Terms and conditions for online bookings at the ATKV resorts

 1. Die besprekingsversoek is slegs ’n aansoek om huisvesting en is nie ’n amptelike bespreking nie. Die bespreking word eers bevestig sodra die oord die dokument van bevestiging vir die besprekingsversoek gestuur het.
 2. Vyftig persent van die koste van die totale verblyfrekening (BTW ingesluit) is betaalbaar as deposito en moet voor of op die keerdatum betaal word om die bespreking te bevestig.
 3. Deposito’s wat reeds betaal is, sal nie terugbetaal word indien die bespreking gekanselleer word nie. Geen geld word ook terugbetaal nie wanneer gaste die oord vroeër verlaat as wat bespreek is (sien kansellasiebeleid).
 4. Betaling van deposito’s moet geskied voor of op die keerdatum wat op die besprekingsversoek van die oord af verskyn om besprekings te bekragtig.
 5. Failure to pay the deposit before or on the due date will result in the reservation being canceled without prior notice.
 6. All outstanding costs must be settled before arrival.
 7. All changes to the discussion must be made in writing.
 8. Debit cards as well as Visa and Master credit cards and electronic overdrafts are accepted.
 9. Only bank-guaranteed checks are accepted.
 10. Reservations (VAT included @ 14%) apply.
 11. Special rates receive attention according to request and if possible.
 12. Arrival and departure times:
   

  Resort Arrival time Departure time
   

  place Check in Check out
  ATKV Buffelspoort 14:00 10:00 for residential units & 12:00 for camping
  ATKV Drakensville 14:00 10:00 (12:00 off season)
  ATKV Island Spa 14:00 10:00 (12:00 off season)
  ATKV-Goudini Spa 14:00 10:00 for residential units & 12:00 for camping
  ATKV Hartenbos 14:00 09:00 (12:00 off season)
  ATKV Klein Kariba 14:00 09:00 (12:00 off season)
  ATKV Natalia 14:00 09:00 (12:00 off season)

   
 13. Met aankoms vind registrasie plaas en die besoeker teken ’n vrywaringsvorm wat die oord vrywaar teen enige aanspreeklikheid indien ’n besoeker beserings opdoen of verliese ly. Die besoeker teken ook ’n vorm waarmee hy onderneem om die oord se reëls na te kom
 14. Geen troeteldiere word toegelaat nie – behalwe gidshonde vir blindes en swaksiendes.
 15. Tariewe is onderhewig aan veranderings sonder vooraf kennisgewing.
 16. Geen minimum aantal dae geld vir besprekings ten opsigte van die Maart/April-skoolvakansie by enige ATKV-oord vir beide huisvesting en kampering nie. Indien Paasnaweek egter binne hierdie skoolvakansie val, geld die langnaweekreël dat besprekings vir die hele Paasnaweek gedoen moet word. Besprekings ten opsigte van die Junie/Julie-skoolvakansie by ATKV-Eiland Spa kan vir minimum 5 dae gedoen word vir huisvesting en minimum 10 dae vir kampering. Besprekings vir maandpakette ten opsigte van die Junie/Julie-skoolvakansie by ATKV-Eiland Spa moet vir ʼn minimum van twee maande gedoen word en is slegs geldig vir twee persone per bespreking. Besoekers tydens die bespreking betaal die normale tariewe vir ATKV-lede of ATKV-nielede, soos van toepassing. Besprekings ten opsigte van die Desember/Januarie-skoolvakansie by enige ATKV-oord kan vir minimum 5 dae gedoen word vir huisvesting en minimum 10 dae vir kampering. Besprekings kan net per hooflid gedoen word en is nie oordraagbaar nie. Die eerste deposito’s is betaalbaar teen 10% van die totale bedrag ten opsigte van die bespreking:
  • within 1 month after the booking date in the case of Easter weekend and / or the March / April school holiday at any ATKV resort;
  • within 1 month after the booking date in the case of the June / July school holiday at ATKV Island Spa; and
  • within 1 month after the booking date, but no later than the 31st of December, in the case of the December / January school holiday at any ATKV resort.
 17. If you own Tjiengelieng, it will only be taken into account if your application is successful.
Cancellation Policy
All cancellations must reach the resort in writing.
 1. For cancellations longer than 30 days before the date of arrival, 25% of the requested deposit will be forfeited
 2. For cancellations between 16 to 29 days prior to the arrival date, 50% of the requested deposit will be forfeited.
 3. Vir kansellasies tussen 0 en 15 dae voor die aankomsdatum word 100% van die aangevraagde deposito verbeur.
 4. In die geval van kansellasie weens sterfte (of ander aanvaarbare redes waaroor die betrokkene geen beheer het nie) word slegs administrasiegeld van R50 gehef wanneer stawende bewyse verskaf word.
Bepalings en Voorwaardes vir kompetisies en promosies
 • Twee verskillende promosies kan nie op dieselfde bespreking toegepas word nie
 • Waar akkommodasie as prys gegee word, sluit die prys nie vervoer, etes of drankies in nie
 • Akkommodasiepryse moet binne 3 maande opgeëis word vanaf die trekkingsdatum
 • Pryse kan nie omgeruil word vir kontant nie
 • Die ATKV sal nie in onderhandelinge betrek word oor die wenners en pryse nie
 • Alle kompetisies en promosies is onderhewig aan die oorde se bestaande bepalings en voorwaardes
 • Tensy anders vermeld sluit alle promosies langnaweke, skoolvakansies en naweke uit
  Vrywaring
 • Die inligting en bemarkingsmateriaal wat op hierdie webwerf en/of ander inligting wat in enige ander formaat verskaf word, word deur die kopieregwet beskerm en/of mag wetlik geprivilegeerd wees.
 • Die ATKV, sy personeel, borge, medewerkers en adverteerders doen afstand van alle aanspreeklikheid vir enige verlies, skade, besering of uitgawe wat mag voortspruit uit die gebruik van, of vertroue in, die dienste of bemarkingsmateriaal wat op hierdie webwerf en/of ander inligting wat in enige ander formaat verskaf word aangebied word.
 • Die ATKV is nóg aanspreeklik vir die behoorlike, volledige oordrag van inligting wat op hierdie webwerf en/of ander inligting wat in enige ander formaat verskaf word vervat is nóg enige vertraging in die ontvang daarvan.
 • In geen geval sal die ATKV, sy personeel, borge, medewerkers en adverteerders aanspreeklik gehou word vir gevolglike, onvoorsiene, spesiale of straffende verlies, skade of uitgawe (insluitende, sonder  beperking, verlore winste, offerkoste, ens.), selfs al is daar van hulle moontlike bestaan kennis gegee, wat mag voortspruit uit die gebruik van, of vertroue in, die dienste en/of bemarkingsmateriaal wat op hierdie  webwerf en/of ander inligting wat in enige ander formaat verskaf word vervat is nie.
 • Die kliënt sal die ATKV, sy personeel, borge, medewerkers en adverteerders, vrystel en skadeloos stel van en teen enige betalingsverlies, koste of uitgawe (insluitend redelike prokureursgelde) wat betaal of  aangegaan word deur die navolging van enige raad hierin of elders in ander formaat aangebied.”