OOR DIE PROJEK

AbbAsorg is die sosiaal-maatskaplike verantwoordelikheidsprogram van die ATKV.

Die ATKV het toestemming verkry by die SAID om vir AbbAsorg ook Artikel 18A-kwitansies uit te reik. Dit stel skenkers dan in staat om sodanige donasies van hulle belasbare inkomste af te trek indien hulle in besit van die Artikel 18A-kwitansie is.

                            

AbbAsorg se wortels is gesetel in "abba"

 • Abba: woordeboekbetekenis: Iemand op die rug dra.
 • Abba: Aanspreekvorm van God (Mark. 14.36)
 • Vader, ’n Aramese troetelnaam wat die beste vertaal word met “Pappa”.
 • Ons is kinders van ’n lewende en liefdevolle Vader wat sy liefdevolle oog op ons laat rus. Ons is familie.
 • Die ATKV is onbeskaamd Christelik en word as kultuurorganisasie gekenmerk deur sy Christelik-Bybelse grondslag.

Omgee = gee!

 • AbbAsorg fokus op die geaffekteerde voorskoolse kind.
 • Kinders tussen die ouderdom 3-6 jaar oud.
 • Kinders wat geaffekteer is deur:
  • Armoede
  • MIV/VIGS
  • en ander maatskaplike probleme

Pyn en ontberinge is deel van ons kindertjies se daaglikse bestaan.

ATKV-AbbAsorg SENTRUMDATA

Daar is tans vyf AbbAsorg-sentrums o.a.

 • Boskabouters (Hartenbos)
 • Cloetesville (Stellenbosch)
 • Estoire (Bloemfontein)
 • Pinocchio (Hartenbos)
 • Promosa (Potchefstroom)

In totaal is 250 kinders in die program geregistreer.

AbbAsorg maak ‘n impak in gemeenskappe: Op Kinders!

 • Daagliks word ongeveer 220 kinders van ten minste twee gebalanseerde etes voorsien.
 • Etes wat bydra tot hul gesonde ontwikkeling en gevolglik beter prestasie op akademiese vlak.
 • AbbAsorg verbreek bose kringloop van armoede en daarmee gepaardgaande maatskaplike euwels in 220 kindertjies se lewe.
 • Kinders word opvoedkundig gestimuleer en voorberei om groter opvoedkundige arena te betree.
 • In AbbAsorg-sentrums word 'n volwaardige akademiese program gevolg om skoolgereedheid te bevorder en uiteindelike groter akademiese sukses te verseker.
 • 220 kinders wat dit nie kon bekostig om in kleuterskole opgeneem te word nie, word daarvan weerhou om uitsakkers te word.

AbbAsorg maak van hulle eerder uitblinkers!

Kinders kry sosiale blootstelling.

 • Sosiale blootstelling wat hul ervaringswêreld verbreed.
 • Dit verbreed hul kennis
 • Hulle kan hulself beter in situasies hanteer.
 • Hulle kan hulself beter uitdruk en laat geld.
 • AbbAsorg bou kinders se selfbeeld en gee hul groter selfvertroue .
 • 'n Positiewe selfbeeld lei tot sukses.

Ons Leuse: AbbAsorg gee 'n kind vlerke!

Deur ons kindertjies te bemagtig met 'n droom  

'n droom om

 • bo omstandighede uit te styg,
 • om nooit moed op te gee, maar uit te reik na 'n beter more

want:
Armoede beteken nie om nie genoeg geld te hê om in jou daaglikse behoeftes te voorsien nie, maar wanneer jy nie 'n visie het nie.

AbbAsorg maak ‘n impak in gemeenskappe: Vir ouers en gemeenskappe

OUER- en GEMEENSKAPSONTWIKKELING

 • Ouers word bemagtig met ouerskapsvaardighede aangebied deur diensverskaffers soos Famsa, Maatskaplike Ontwikkelinge, ens.
 • Kry geleenthede om hul skolastiese prestasie te verbeter deur Abetklasse.
 • Word bemagtig met vaardighede om armoede hok te slaan.
 • Programme oor finansiële bestuur, handwerkvaardighede, ens.
 • Hulpverlening met gewoontevormende middels – dwelm- en drankmisbruik.
 • Reik uit na ander behoeftiges, bejaardes, ens
 • Bied ook vaardigheidsontwikkeling aan vir praktisyns wat nie oor die nodige kwalifikasies of oor ‘n opvoedkundige program beskik nie en ook nog nie by die department van maatskaplike ontwikkeling geregistreer is nie. 

* ATKV AbbAsorg bou aan gesonde gemeenskappe.

AbbAsorg IS MEER AS HULP. AbbAsorg gee 'n kind vlerke

Vir meer inligting oor AbbAsorg kontak vir:
Herna Adams
S: 073 241 4340
T: 011 919 9114
F: 011 886 5459/011 919 0204
hernaa@atkv.org.za
 

AbbASORG-VIDEO'S

Nuus

 • ATKV-AbbAsorg wil kinders leer om met selfvertroue te lees

 • ATKV-AbbAsorg gee kinders ’n kans om uit te styg

 • Gee ’n kind vlerke met jou My School-kaart

 • Maak ’n verskil in AbbAsorg-kleuters se lewe

 • ABBASORG: PERSONEELONTWIKKELING

Galery