SO DOEN ONS ONS DING

By die ATKV is taal en kultuur die as waar alles om draai … Goed geolie met eindelose interessanthede vir musieklikes, kultuurlikes, leergieriges en nuuskieriges. En ’n lorrievrag lekkertes vir plesieriges! Om te sorg dat die geesdrif vir Afrikaans-wees áltyd hoog loop, bedryf die ATKV al sy kuns- en kultuuraktiwiteite rondom die taal en kultuur rondom die hoof-fokusarea’s van TAAL, KUNSTE, GEMEENSKAPPE en ONDERWYS.

Hoekom 'n ATKV-lid word?

Jou ledegeld stel ons in staat om die Afrikaanse taal en kultuur te bevorder deur middel van genoemde projekte. Lidmaatskap is van krag tot 'n lid skriftelik kanselleer.

 

FOOIE

Vanaf 1 Maart 2018 is ledegeld soos volg:

Maandeliks - R86
Jaarliks - R996

Bankbesonderhede waarin ledegeld betaal kan word.

Bank: Absa
Rekeningnaam: ATKV-lede
Rekeningnommer: 017-016-6779
Takkode: 632005

Verwysing: Lidnommer of hooflid se identiteitsnommer

WORD 'N LID