VAN TOEKA TOT NOU

Die ATKV is in 1930 in Kaapstad deur twaalf mense gestig as ’n organisasie waar mense die lekkerte van Afrikaans-wees met mekaar kon deel. Vandag is dit dié Afrikaanse kultuurtuiste met ongeveer 70 000 hooflede en 30 kultuurprojekte per jaar wat bykans 55 000 inskrywings genereer en meer as 220 000 mense regstreeks betrek! Ook op sakegebied het die ATKV vooruitgang gemaak met sewe asemrowende vakansieoorde oor die lengte en breedte in die mooiste dele van Suid-Afrika.

’n Moderne voorlopermaatskappy wat dit regkry om op ’n volhoubare wyse sosiale en ekonomiese vooruitgang kweek en sodoende verseker dat die Afrikaanse lewende erfenis uitgebou en bewaar word.

ONS MENSE

ATKV-Direksie

Voorsitter
Mnr. Anton Redelinghuis

Visevoorsitter
Me. Bridgitte Mathews


Mnr. Herman Bailey

Ds. Dawid de Wet

Me. Doris Dondur

Prof. Gerhard van Huyssteen

Mnr. JP Landman

Dr. Michael le Cordeur

Mnr. Dirk Lotter

Besturende direkteur ATKV
Deidre Le Hanie

Finansiële direkteur
Mev. Rianda Kruger

Besturende direkteur: sake
Mnr. Schalk Cilliers

Uitvoerende direkteur: kultuur
Dr. Danny Titus

Maatskappysekretaris
Mev. Sonél Brits

ATKV-Sake: Direksie 2016-'17

Nie-uitvoerende direkteur
Dr. Anna-Marié Sassenberg-Lee

Nie-uitvoerende direkteur
Dr. Reuphillan Kasselman
 

Afdelingsbestuurders

 

Bestuurder: Oorde en korporatiewe bemarking
Minister Kganyago

Bestuurder: Groep Geboue en Administrasie
Paz Pillay

Hoofbestuurder: Bemarking
Mnr. Reinard du Plessis

Bestuurder: Inligtingstegnologie
Mnr. Jannie Swarts

Hoofbestuurder: Kommunikasie
Mev. Mercia Eksteen

Bestuurder: Takke
Mnr. Dominic Paris

Bestuurder: Mensehulpbronne
Mnr. Dirk Botha

Senior Bestuurder: Onderwysprojekte
Mnr. Seymour Bothman

Hoofbestuurder: ATKV-Kultuurprojekte
Mnr. Gerrie Lemmer

Bestuurder: Produksies en Feeste
Me. Nita Cronje

Bestuurder: Taalaangeleenthede
Me. Karien Brits

Bestuurder: Skoleprojekte
Mnr. Johan Esterhuizen

Hoofbestuurder: Finansies ATKV-Sake
Me. Elisma du Toit

Nakomingsbeampte
Mnr. Jan Nelson

Senior Bestuurder: Taal
Mnr. Evelyn Ferreira

Bestuurder: Tydskrifte en Sosiale Media
Mnr. Johan Smith

Bestuurder: Ledebelange
Mev. Petro Greeff

Komiteeklerk
Mev. Jackie van den Berg

 
 

Oordbestuurders

 

ATKV-Buffelspoort
Mnr. Tommie du Plessis
tommied@atkv.org.za

ATKV-Drakensville
Mnr. Petré Theron
petret@atkv.org.za

ATKV-Eiland Spa
Mnr. Bennie Steenkamp
bennies@atkv.org.za

ATKV-Goudini Spa
Mnr. Pieter du Toit
pieterd@atkv.org.za

ATKV-Hartenbos
Mnr. Mornay Beukes
mornayb@atkv.org.za

ATKV-Klein-Kariba
Dr. Wim de Wet
wimd@atkv.org.za

ATKV-Natalia
Me. Elza-Lee Pretorius
elzaleep@atkv.org.za

Oordbestuurders

Bemarking Bestuurder: Negester
Mnr. Dawid Malherbe

ATKV-VISIE EN -MISSIE

ATKV-visie en missie

 • Vir die ATKV is die Afrikaanse taal, kultuur, kennis en kreatiwiteit onmisbaar deel van nasiebou, versoening en ʼn suksesvolle Suid-Afrika.

Daarom sal die ATKV ʼn onderneming bedryf ten einde op ʼn volhoubare wyse sosiale en ekonomiese vooruitgang te kweek deur:

 • die Afrikaanse taal uit te bou;
 • ʼn Afrikaanse kultuurtuiste te bied; 
 • relevant en geloofwaardig te wees;
 • ontwikkelings- en opleidingsgerig te wees;
 • netwerke te vestig en uit te bou;
 • ekonomies kragtig en volhoubaar te wees;
 • inklusief te wees;
 • eietyds en dinamies te wees; en
 • die waarde van die ATKV-handelsmerke te ontgin.


ATKV-waardes

 • Die ATKV word gekenmerk deur die Christelik-Bybelse grondslag.
 • Die ATKV bedryf aktiwiteite volgens gesonde sakebeginsels.
 • Die ATKV is verbind tot goeie korporatiewe bestuur.
 • Die ATKV se besluitneming en optrede is gebaseer op die etiese waardes van verantwoordelikheid, aanspreeklikheid, billikheid, deursigtigheid, respek, gelykheid en menswaardigheid.
   
SAKEDIVISIE-OPDRAG:

Om volhoubare besigheid te bedryf wat as primêre doel het om opbrengs op belegging en winste te maksimaliseer.

ATKV-oorde gee gestalte aan die visie van die ATKV deur:

 • ’n voorkeur-vakansiebestemming te wees
 • ’n Afrikaanse vakansie-ervaring aan kliënte te bied
 • optimaal winsgewend te wees