NUUS

PIRLS 2016: Is gebrek aan moedertaalonderrig deels te blameer?

Suid-Afrika se kinders kan nie lees nie.

Dit is die skokkende bevindinge van die Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) 2016, ’n internasionale studie van jong kinders se leesvermoë.

Volgens die navorsing kan 78% van graad 4-leerlinge in Suid-Afrika nie met begrip lees nie. In die 50 lande wat aan die studie deelgeneem het, het Suid-Afrika laaste gekom. Wat egter nog meer kommerwekkend is, is dat hierdie resultate vir alle tale in Suid-Afrika geld.

Volgens Karien Brits, bestuurder: taal by die ATKV, bied die uitslae van PIRLS 2016 die geleentheid om opnuut na die rol van moedertaalonderrig in die ontwikkeling van goeie leesvaardighede te kyk. Daar is baie faktore wat ’n rol speel in die gebrek aan goeie leesvaardighede – soos wat dit dan ook in die vrystelling van PIRLS 2016 uitgewys word. 

“Die vraag is net of die studie die rol van moedertaalonderrig in die uitslae in berekening gebring het. Die leerlinge het die keuse gehad om die toetse in hulle moedertale af te lê en dit sal interessant wees om te sien hoeveel leerlinge dit wel gedoen het en hoe hulle daarin gevaar het.”

Dit is nie net die ATKV wat oor die invloed van die gebrek aan moedertaalonderrig op die swak PIRLS-uitslae wonder nie. In ’n Unicef-publikasie (2016), The impact of language policy and practice on children’s learning: Evidence from Eastern and Southern Africa, word die belangrike rol van moedertaal in gehalteonderrig belig. Die belangrike rol van Engels word nie ontken nie, maar volgens die Unicef-publikasie kan die gemeenskap en ouers se aandrang op Engels as onderrigtaal ’n beduidende bydraende faktor wees tot die swak onderwysgehalte wat in studies soos PIRLS uitgewys word. Volgens UNICEF is bewusmaking oor taal en leer van kardinale belang en dit is hier waar die ATKV se #MyTaal-veldtog ook ʼn bydrae lewer. 

Die AKTV sê die volgende deur die #MyTaal-veldtog:
1.    Moedertaalonderrig lei tot beter akademiese prestasie (Dr. Theuns Eloff)
2.    Moedertaalonderrig lei tot beter kognitiewe ontwikkeling (Dr. Thabo Ditsele)
3.    Deur te leer in jou moedertaal, leer jy makliker ander tale aan (Stephen Taylor & Marisa Coetzee) 
4.    Moedertaalonderrig bevorder meertaligheid (Immaculee Harushimana) 
5.    Moedertaalonderrig bewaar erfenis (Prof. Teresa L. McCarty)
6.    Moedertaalonderrig bevorder geletterdheid (Prof. Thabisile Buthelezi)
7.    Moedertaalonderrig bou selfvertroue (Immaculee Harushimana) 
8.    Moedertaalonderrig bevorder trots in jou identiteit en erfenis (Dr. Onowa McIvor)
9.    Moedertaalonderrig skep 'n platform vir tale om te groei (Prof. Andries Visagie)
10.    Moedertaalonderrig is jou reg (Unesco)

“Ouers is dikwels bekommerd oor die toekoms van ons kinders in ’n wêreld waarin Engels ’n dominante rol speel. Hulle voel dat hulle eerder hulle kinders na skole sal stuur waar Engels die onderrigmedium is. Die aanname is dat hulle kinder beter Engels sal leer praat en lees as hulle in Engels skoolgaan. Dit is ongelukkig ʼn drogredenasie. Die aanleer van ʼn tweede taal is suksesvoller as die moedertaal goed gevestig is en ontwikkel word. Dit beteken dat die kanse beter is dat die kinders goeie Engels sal leer praat en lees as hulle in hulle moedertaal skoolgaan.”

Die ATKV en LAPA Uitgewers se aktiwiteite en projekte is daarop gerig om Afrikaanse geletterdheid op ’n inklusiewe en kreatiewe wyse te bevorder. Dit strek van Afrikaanse olimpiades, spel- en leeskompetisies, debat- en redenaarskompetisies, boektrommels van die Vriende van Afrikaans, voorleeswerkswinkels, boekwinkels by feeste, AbbAsorg- voorskoolse opleidingsentrums, Woord- en Mediaveertjies, en leeskringe tot slypskole vir onderwysers. Benewens leesreekse vir beginners werk LAPA Uitgewers ook tans saam met Suid-Afrikaanse organisasies wat aan die voorpunt van navorsing op hierdie gebied is, asook die Universiteit van Stellenbosch om nuwe materiaal vir voorskool en gr. R te ontwikkel.

“Die ATKV is van mening dat rolspelers, ouers en onderwysers alles in hulle vermoë moet doen om kinders se leesvaardighede op te skerp. Indien ons dit nie gaan doen nie, gaan ons kinders en ons land daaronder ly.” 

| Terug

SOEK

KATEGORIEË

ARGIEF