NUUS

Argief per kategorie: Algemene JaarvergaderingTerug
RSS
ATKV-takke se suksesse op algemene jaarvergadering in die kollig
Japie Gouws meen die verskil wat ATKV-takke op gemeenskapsvlak maak, is van groot belang en ’n manier om dié organisasie se visie en missie daagliks uit te leef.
Lees meer
| Categories: GEMEENSKAP, Algemene Jaarvergadering
Die AJV se tema van Erfenis het goed afgeloop en hiermee 'n opsomming van die onderskeie wegbreekgroepe:Groep A: Frederik van DykStandpunteIndien onkunde oor erfenis en diversiteit uit die weggeruim word, sal dit lei tot verdraagsaamheid wat weer tot waardering vir almal se erfenisse sal lei. Ons Suid-Afrikanerskap is die gemene deler  wat  as grondslag in gespreke of aksies oor erfenis en diversiteit  kan dien Het diversiteit ruwe kante? Daar moet met eerlikheid oor die onder...
Lees meer
| Categories: GEMEENSKAP, Algemene Jaarvergadering
Oom Roy is net so oud soos die ATKV. Hy is in 1930 gebore.Hy was die afgelope week namens die Korbeeltak op Carnarvon die oudste afgevaardigde (85) by die ATKV se Algemene Jaarvergadering by ATKV-Klein-Kariba.Sakkie Kotze voorsitter van die Centuriontak het 'n kopie van hul Omgee-Cd "Ons eer ons Bejaardes" aan oom Roy geskenk.Vyftienjarige Carla O'Connell, van die Plofstoftak aan die Hoërskool Piketberg was weer een van die jongste afgevaardigdes by die AJV.Sy het ook 'n kopie van die Cd ontvang...
Lees meer
| Categories: GEMEENSKAP, Algemene Jaarvergadering
Tydens die AJV op 28 Mei is ’n lewenslange erelidmaatskap toegeken aan Alice Maartens vir haar onvermoeide ywer en bydrae ter bevordering van die ATKV en sy doelstellings.Anton Redelinghuis is herverkies as voorsitter van die ATKV-direksie en adv. Johan Kruger is herverkies as visevoorsitter.
Lees meer
| Categories: GEMEENSKAP, Algemene Jaarvergadering

SOEK

KATEGORIEË

ARGIEF