BESTURENDE DIREKTEUR ATKV-GROEP AAN DIE WOORD

In ’n land waar baie mense kla boeke is te duur en onbekostigbaar, is dit insiggewend om te hoor Suid-Afrikaners bestee meer geld aan lekkernye soos sjokolade as aan boeke. Volgens David Harrison, uitvoerende hoof van die DG Murray Trust, het Suid-Afrikaners in 2010 ’n bedrag van R10,4 miljard aan kougom en sjokolade bestee, teenoor R3,5 miljoen op boeke. “Die uitdaging is om ’n leeskultuur by ouers te skep sodat hulle besef hoe belangrik dit is om boeke vir hul kinders te lees.”

Dat só ’n leeskultuur nog kommerwekkend te kort skiet, is duidelik uit die ouditeursfirma PricewaterhouseCoopers se onlangse insiggewende statistiek en vooruitskattings oor die uitgee van verbruikers- en opvoedkundige boeke.

  • Die algehele mark in 2012 vir verbruikers- en opvoedkundige boeke was 12% laer as in 2008.
  • Verkope van verbruikersboeke, oor dieselfde tydperk, het gestyg en word voorspel om te styg van 39% in 2012 tot 43% van die algehele boekemark in 2017. Die besteding op verbruikersboeke word voorspel om met 2,5% per jaar te styg van 2012 tot 2017.
  • Opvoedkundige boeke het tussen 2008 en 2012 met 21% gedaal. Die besteding op opvoedkundige boeke gaan met 1,1% per jaar daal van 2012 tot 2017.
  • In 2012 beloop elektroniese boeke 1,5% van die algehele boekverkope. Die voorspelling is dit sal in 2017 8% beloop.

Die Suid-Afrikaanse Boekontwikkelingsraad het ook onlangs inligting bekendgemaak oor leespatrone in Suid-Afrika.

  • Suid-Afrikaners lees nie boeke nie, maar eerder koerante en tydskrifte. Twee derdes van Suid-Afrikaners lees gereeld gedrukte media. Bykans 89% van Suid-Afrikaners is geletterd.
  • Slegs 1% van Suid-Afrikaners koop gereeld boeke, terwyl slegs 14% gereeld boeke lees.
  • Die Suid-Afrikaanse bevolking van bykans 53 miljoen het nie almal geredelike toegang tot boekwinkels nie. Van die ongeveer 1 600 boekwinkels in Suid-Afrika is slegs een derde in plattelandse gebiede. Die meeste van dié 1 600 boekwinkels is in Gauteng en in die Wes-Kaap.
  • Daar is ongeveer 1 200 openbare en mobiele biblioteke in Suid-Afrika, maar hulle het nie voldoende of die regte voorraad nie en is logisties nie goed geplaas nie.
  • Meer as 90% van skole in Suid-Afrika het nie funksionele biblioteke nie.

Die ATKV beskou lees en om goed te kan skryf en reg te kan spel as onontbeerlik vir die skepping van gehalte-opvoeding en -ontwikkeling. Ons hoor baie dat kinders nie meer kan lees en spel nie. Universiteite moet spesiale programme instel om voornemende studente behoorlik te leer lees en skryf. Wat kan elkeen wat bekommerd is oor boeke en lees en opvoeding doen? Die ATKV se hooffokusse in die kultuurafdeling sluit die bevordering van die moedertaal, lees, skryf en spel in. Ons het talle projekte wat ten doel het om hierdie strategie te ondersteun. LAPA Uitgewers is een van die oudste uitgewerye in Suid-Afrika en reeds lank deel van die ATKV. By LAPA Uitgewers gaan dit oor die verskaffing van inhoud wat kan vermaak en opvoed. Die fokus by LAPA Uitgewers is fiksie, nie-fiksie en veral kinder- en jeuglektuur – in Afrikaans. Neem deel aan die ATKV se projekte ten opsigte van taal en lees en spel. Koop boeke vir jouself en as geskenke vir jou kinders, kleinkinders, familie en vriende. Sluit by leesklubs aan of begin een as daar nie so ’n klub naby jou is nie. Wanneer jy nie ’n boek kan kry nie, vra die boekwinkel om dit te bestel.

Praat met jou munisipaliteit as jul biblioteek nie op standaard is nie en raak betrokke daarby. Gaan kyk wat by die skole in jou omgewing se biblioteke aangaan en help hulle om boekrakke in elke klaskamer te vestig. Moet nooit boeke weggooi nie – skenk dit eerder aan skole. Bied aan om by skole en kleuterskole betrokke te raak deur stories te gaan voorlees. Gaan na LAPA Uitgewers se webwerf en sluit aan om gereeld inligting oor ons boeke te kry. Sluit by LAPA se Romanza-klub aan en maak jaarliks gebruik van jou gratis boek-aanbod as jy ’n ATKV-lid is. En les bes, eet minder kougom en sjokolade...

Japie Gouws

Besturende direkteur: ATKV-groep