FAMILIEGESKIEDENIS

 

In Suid- Afrika is die waarde van familie geskiedenis onontgin. Baie families ken net tot in die tweede en soms derde geslagte, maar het nie ‘n benul van verder terug in hul geskiedenis nie. Die tekort aan kennis om die geskiedenis te bekom, is groot. Die ATKV wil graag deur die familiegeskiedenisprojek gemeenskappe kry om hul geskiedenis na te vors en beter verstaan kry van wie hulle is en vanwaar hulle kom. Hierdie projek poog om families toe te rus met die nodige hulpbronne om meer oor hul herkoms uit te vind. Opleiding in die geskiedenisnavorsing word dan gedoen en saam-saam kan families navors. Die projek kan skole ook aanmoedig om dit as projek(te) te doen. By dieselfde geleentheid word families ook goed ingelig oor waar hul oorledenes se moontlike grafte is en die bewaring hiervan kan ook plaasvind.Elke eerste Saterdag van die maand word opleiding oor stamboomnavorsing gedoen. Saam met dit word die navorsing elke Woensdag en Donderdag ook gedoen.