OOR DIE PROJEK

Die ATKV-Liedjieslypskool is die opleiding- en ontwikkelingsprogram van Crescendo en fokus daarop om indiwidueel gefokusde onderrig aan alle Crescendo-finaliste te bied en hul sodoende toe te rus met die nodige kennis en kundigheid om die ATKV-Crescendo-finaal by te woon en uiteindelik ‘n suksesvolle beroep as liedjieskrywers-sanger te bedryf.

Alle finaliste wat tydens die oudisies deur die paneel aanbieders gekies word woon jaarliks ‘n winterskool by wat aangebied word in samewerking met NWU-PUK-Kunste en tydens hierdie 5 dag lange skool word daar in groep en indiwiduele sessies aandag gegee aan elke finalis se ontwikkeling en afronding. Die winterskool word gevolg deur ‘n gemeenskapsmentorprogram wat deur kundiges in die verskeie gemeenskappe aangebied word, en elke finalis kry 'n persoonlike mentor wat weekliks onderrig bied met die hulp van ‘n program wat deur die aanbieders gedurende die winterskool vir elke finalis persoonlik ontwikkel is.

Die finale segment van Liedjieslypskool is die afrondingskursus wat gedurende Oktober aangebied word en tydens hierdie afrondongskursus word daar gefokus op onderrig in aspekte soos SAMRO, musiekregte en ARTEMA se Entrepeneurskap in die Kunste-program.

Liedjieslypskool is ‘n omvattende opleiding- en ontwikkelingsprogram wat alle asprekte van musiek en die bou van 'n loopbaan in die musiekindustrie hanteer, van die besigheidsperspektief tot basiese musiek- en instrumentopleiding.

LIEDJIESLYPSKOOL-VIDEO'S