STRINGSTORIES

 

Stories word regoor die wêreld vertel en was die basis en grondslag wat ouers o.a. as leermiddel met hul kinders gebruik het. Daar was altyd ʼn les te leer en geskiedenis van vroeër geslagte was oorgedra. Dit het aan’t uitsterf geword en die erfenis en kultuur daaraan gekoppel daarmee saam het begin verdwyn. Hierdie projek sien die herlewing van die kuns van storievertel in verskeie dele van die land en kweek die saadjie om weer rondom die voete van ons ouers, maar spesifiek in sale en teaters op te trek. Stringstories is die tweede natuurlike uitvloeisel van die Naelstring voorlesings. Die projek verseker die bewaring van storievertel. Hierdie stories kan dan gebruik word om mense en gemeenskappe en veral ook die jeug betrokke te maak by die skep van toneel en film produksies. Die ander doel is dan ook om genot aan gemeenskappe te verskaf.