OOR DIE PROJEK

Daar word weer ATKV-Jeugberade tydens die Julie-skoolvakansie aangebied, met een Jeugberaad per week. Graad 11-hoërskoolleerders word blootgestel aan verskillende onderwerpe wat ’n invloed op hul mens-wees het.

Met die eksterne omgewing gesels ons oor onderwerpe soos die Politiek, Ekonomie, Onderwys, Tegnologie en die Samelewing (POETS). Met die interne omgewing kyk ons na die leerders as indiwidue en hul selfbeeld.

Graad 11-hoëproefieldenkers word deur hul skole geïdentifiseer om die Jeugberaad namens die skool by te woon. Hulle moet opinievormers wees, ’n invloed kan uitoefen en wat die potensiaal hê om ’n verskil te kan maak.

Datums:

  • Sluitingsdatum vir inskrywings: 25 Mei 2018
  • ATKV-Jeugberaad by ATKV-Goudini Spa: 25 Junie tot 28 Junie 2018
  • ATKV-Jeugberaad by ATKV-Klein-Kariba: 25 Junie
    tot 28 Junie 2018
  • ATKV-Jeugberaad by ATKV-Buffelspoort: 2 Julie tot 5 Julie 2018

 

Meer inligting volg binnekort.

ATKV-JEUGBERAAD - VIDEO

Blitskyk-video

Om die vollengte video te sien, klik hier!

 

Nuus

Page 1 of 2 FirstPrevious [1]2 Last

Dokumente

Galery