OOR DIE PROJEK

Leierskapontwikkeling word op kontrakbasis vir skole aangebied. Elke program word uniek ontwerp om by die skool se verwagtinge en begroting te pas. Hierdie program kan of by die skool of op kampterreine aangebied word.

Algemene leierskapvaardighede word behandel soos selfkennis, verskillende denkpatrone, konflikhantering, tydsbestuur, spanwerk, vergaderingsprosedures en openbare optredes.

Vir meer inligting of om 'n leierskapontwikkelingsprogram vir jou skool te bespreek kontak Annemarie Alberts by annemariea@atkv.org.za