OOR DIE PROJEK

Die ATKV-Redenaarskompetisie vereis 'n oorredende en beredeneerde toespraak. Die hoofdoel is nie die oordra van kennis aan die gehoor nie, maar om die gehoor tot die standpunt wat die spreker stel te beïnvloed en te oorreed.

Deelnemers moet eie toesprake voorberei en mag nie gepubliseerde artikels woordeliks aanhaal nie. Die lewering van gekoopte en gepubliseerde toesprake kan daartoe lei dat deelnemers gepenaliseer word.

Die ATKV het geen persone/instansies/affiliaal in diens of ooreenkoms met sodanige persone/instansies/affiliaal wat toesprake skryf of verkoop nie. Tans word die naam 'ATKV' gekoppel aan webbladsye waar bemarking gedoen word dat toesprake volgens ATKV-riglyne geskryf en verkoop word. Dit is 'n eie inisiatief en dit word hoegenaamd nie deur die ATKV-Redenaars ondersteun nie. Bevestig eers die geloofwaardigheid van 'n bron by die redenaarsorganiseerder.

REDENAARSKURSUSSE

Die ATKV bied redenaarskursusse aan vir onder andere leerders, onderwysers, ouers, afrigters en beoordelaars. Kursusse handel grotendeels oor die inhoud, reëls, voorbereiding en beoordeling. Spesifieke kursusse word aangebied wat oor die voorbereiding van die onvoorbereide toespraak handel.

Die datums vir die kursusse in 2018 is soos volg:
Klik op die skakel om die inskrywingsvorm af te laai.

DATUMS VIR 2018

3 Februarie 2018 – ATKV-Redenaarskursus 2018 (voorbereid en onvoorbereid): Primêre Skool Lucas Meyer, Vryheid

 

REDENAARS 2018: BEOORDELAARSTATE

Nuus

  • ATKV-Redenaars 2019: Temas bekend

  • ATKV-Redenaars 2018: Hier is die tien topredenaars

Page 1 of 19 FirstPrevious [1]2345 Last

Galery

Dokumente