OOR DIE PROJEK

Die ATKV-Universiteitsdebatsfinaal is gegrond op die Britse  parlementêre styl. Die debat word gevoer deur twee spanne wat elk uit vier persone bestaan. Die twee spanne bestaan uit die regering en die opposisie. Die regering bestaan uit die

  • Die eerste minister
  • Die adjunk- eerste minister
  • Die derde regeringsspreker
  • Die regering se hoofsweep

Die opposisie bestaan uit:

  • Die leier van die opposisie
  • Die adjunkleier van die opposisise
  • Die derde opposisiespreker
  • Die opposisie se hoofsweep

Nuus

Galery