ATKV-VISIE VIR ONDERWYS

Die Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging (ATKV) as kultuurorganisasie ondersteun die "Plan van aksie tot 2014 - op pad na die verwesenliking van onderwys 2025", "Hands Up for Education"-veldtog, asook die Gehalte Leer- en Onderrigveldtogte van die Departement van Basiese Onderwys, en beoog daarom om betrokke te raak by skole om suksesvolle skoolgemeenskappe te help bevorder.

Die ATKV se betrokkenheid is daarop gefokus dat alle rolspelers in die onderwysstelsel, asook ander gemeenskapsinstellings saamwerk om onderpresterende skole te verminder, en dat alle skoolgemeenskappe in sentrums vir uitnemendheid moet ontwikkel. Regeringsinstansies in samewerking met burgerlike organisasies en sakelui moet 'n aktiewe rol speel, sodat akademiese prestasies en loopbaangeleenthede van leerders in openbare skole kan verbeter.

Vir die ATKV is die volgende aspekte belangrik vir die daarstel van 'n suksesvolle skoolgemeenskap vir die bereiking van gehalte-onderwys:

  • effektiewe bestuur van skoolkurrikulum,
  • toegewyde en goed opgeleide onderwyskorps,
  • gedissiplineerde leerders ten opsigte van akademiese vordering,
  • gehalte-skoolbeheer en
  • volgehoue ouerbetrokkenheid.
ONDERWYS - MY VERANTWOORDELIKHEID

Een van die mees effektiewe maniere om 'n land se toekoms te verbeter, is om haar onderwysstelsel reg te ruk. Dis waarom die ATKV so vasberade is om Suid-Afrika se skole te help waar ons kan.

Ons is hard aan die werk om die aantal onderpresterende skole te verminder deur die opknapping van bestuur-,  en beheerstelsels by skole.

NOODLYNE VIR BASIESE ONDERWYS

Departement Basiese van onderwys – Tel: 012 357 3000

Provinsiale onderwysdepartemente

Oos-Kaap - Tel: 040 608 4205

Vrystaat - Tel: 051 404 8428/9

Gauteng - Tel: 011 355 0909 of 011 355 1510/8

KwaZulu-Natal - Tel: 033 846 5000

Limpopo - Tel: 015 297 0895 of 015 290 7602

Mpumalanga - Tel: 013 766 5552/5462

Noord-Kaap - Tel: 053 839 6500/6683/6696

Noordwes - Tel: 018 387 3428/9

Wes-Kaap - Tel: 021 467 2535/6 of 021 467 2000