ONDERWYSERS

DOEL VAN DIE KOPSKUIFSESSIE

Om onderwysers :

  • te herinner van die belangrikheid van hul rol en verantwoordelikheid in die vorming van leerders
  • te inspireer sodat hulle weer die kinders met moed, positiwiteit en inspirasie kan vul
  • van die belangrikheid van selfontwikkeling te herinner
UITKOMSTE

Die uitkomste van die kopskuifsessies is om:

  • onderwysers te herinner van die belangrikheid van hul rol en verantwoordelikheid in die vorming van leerders
  • klem te lê op die belangrikheid van ’n gebalanseerde lewenstyl
TEMAS
  • Die mag van die voorbeeld - "Woorde wek, maar voorbeelde trek"
  • Innerlike groei en positiewe gesindheid
  • Selfmotivering
  • Prioritisering en die belangrikheid van ’n gebalanseerde lewenstyl
  • Konflikhantering