DOEL VAN DIE PROGRAM

Om ’n volhoubare beweging te skep waar goeie gesinswaardes in ons huise, skole en gemeenskappe teruggebring word.

UITKOMSTE

Met hierdie sessie sal ouers leer dat:

 • onderwys almal se verantwoordelikheid is
 • ouers die primêre rolspelers in huishoudings is
 • die huis die basis vorm vir gesinne wat goed funksioneer
 • huishoudings, skole en gemeenskapstrukture moet saamwerk om volhoubare dissipline in gemeenskappe te verseker
 • die 10 hoekstene vir gesinne 'n priotiteit moet wees in huishoudings
TEMAS
 • Bevordering van dissipline in die huishouding
 • Die bou van verhoudinge met kinders
 • Die aanleer van effektiewe kommunikasie
 • Die vestiging van reëls in die huis
 • Die vaslegging van familiewaardes, beginsels en respek onder kinders
 • Ouerondersteuning
 • Gesagsfigure
 • Verantwoordelike gedrag
 • Konflikhantering
 • Reg en verkeerd