DOEL VAN DIE PROGRAM

Die ATKV wil die belangrikheid van effektiewe skoolbeheerliggame benadruk en bied skoolbeheerliggaamopleiding in samewerking met FEDSAS (Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse Skole) sowel as die fasilitering van strategiese beplanningsessies aan lede van skoolbeheerliggame.

UITKOMSTE

Aan die einde van die skoolbeheerliggaamopleidingssessie behoort lede vertroud te wees met:

 • die verskil tussen skoolbeheer en skoolbestuur
 • die taak, rol en plek van skoolbeheerliggame en hul komitees
 • die taak, rol en plek van skoolhoofde en skoolbestuurspanne
 • die verskil tussen algemene en toegewese funksies van skoolbeheerliggame
 • kernaspekte van strategiese beplanning
TEMAS

Wat doen ‘n skoolbeheerliggaam?

 • Die verskil tussen skoolbeheer en skoolbestuur
 • Die skoolbeheerliggaam en -komitees se taak, rol en plek
 • Die skoolhoof en skoolbestuurspan se taak, rol en plek
 • Algemene en toegewese funksies van ‘n skoolbeheerliggaam
 • Waarvoor moet skoolbeheerliggame oppas?
 • Hoe kan FEDSAS en die ATKV skoolbeheerliggame help?