DOEL VAN DIE WERKSWINKEL

Die ATKV wil die belangrikheid van effektiewe bestuur binne skole benadruk. Die werkswinkel het ten doel om skoolbestuurspanne in te lig van die belangrike rol wat hulle binne die skoolgemeenskap moet vervul. 

UITKOMSTE

Die ATKV wil deur hierdie program:

  • die belangrikheid van effektiewe bestuur binne skole benadruk
  • skoolbestuurspanne inlig van die belangrike rol wat hulle binne die skoolgemeenskap moet vervul
  • inligting met skoolbestuurspanne deel rondom leierskap in ’n dinamiese en ewolusionêre omgewing met ’n klem op die verhouding tussen teoretiese en praktiese aspekte van leierskap en administratiewe take
  • skoolbestuurspanne bewus maak dat hulle die spul is rondom effektiewe funksionering binne hul skole
TEMAS

Organisatoriese kwessies

  • Beplanning vir sukses
  • Goeie bestuurspraktyke: vestiging van effektiewe strukture, sisteme en prosesse
  • Delegering: rolle en verantwoordelikhede van die SBS
  • Monitering en evaluering van onderrig en leer