DOEL VAN DIE WERKSWINKEL

Fokus op die belangrike rol wat admininstratiewe  personeel by skole speel.

UITKOMSTE

Die hierdie werkswinkel sal admin personeel leer dat:

 • hul sekretaresse en admin personeel 'n integrale deel van die skoolgemeenskap is
 • effektiewe kantoorbestuur bydra tot effektiewe leer en onderrig by skole
 • Verhoudings met personeel en publiek balangrik is vir die professionele beeld van die skool 
TEMAS
 • Professionel beeld, persepsie en eerste indrukke
 • Eerlikheid en integriteit
 • Kommunikasie (e-pos, telefoon, ens.)
 • Selfwaarde, selfbewussyn en selfgeloof
 • Hantering van die publiek
 • Tydsbestuur
 • Wenke vir die hantering van spertye
 • Streshantering