OOR DIE PROJEK

Ons gee graag erkenning aan skole, leerders en onderwysers wat akademies presteer ten spyte van die sistemiese probleme wat hulle aan bande lê. Tydens 'n jaarlikse prestige-geleentheid word departementele onderwyslui, sakekamers, gemeenskapsinstellings, onderwysers, leerders, beheerliggaamlede en ouers uitgenooi om die prestasie van die skoolgemeenskap te vier.

Ons sal almal moue moet oprol om ons land se skole te verbeter, want dis ál hoe Suid-Afrika vir al sy mense 'n blink toekoms kan bied!  

Die ATKV wil graag deur die projek:

  • fokus op die openbare gemeenskap se aandag op die positiewe aspekte in die onderwysprofessie;
  • erkenning gee vir akademiese uitnemendheid aan minderbevoorregte skoolgemeenskappe;
  • skole aanmoedig om beste praktyke binne skole te bevorder;
  • die “Onderwys- My Verantwoordelikheid”-konsep binne gemeenskappe vestig en bevorder;
  • skole uitlig as sentrums van uitnemendheid deur die plaaslike gemeenskap en sakelui se betrokkenheid en ondersteuning aan te moedig.

Ons het landswyd sterskole geïdentifiseer wat ten spyte van hul uitdagings presteer. Hierdie projek is geskep om erkenning te gee aan skole wat daarin slaag om hul matriekslaagsyfer met 35% of meer te verbeter of volgehoue akademiese prestasie vir drie agtereenvolgende jare.

Mnr. Jerome Steenkamp
Projekorganiseerder (Hoofkantoor, Randburg) Opleiding en ontwikkeling aan:
Onderwysers, Leerders, Ouers, SBS, SBL, Sekr. & Admin Sterskool en Onderwyskonferensie

Tel: 011 919 9096
Faks: 011 886 5459
E-pos: jeromes@atkv.org.za

ATKV-STERSKOLE: VIDEO'S

ATKV-STERSKOOL SANCTOR HOËRSKOOL

ATKV-STERSKOOL BOTOKA

Nuus

Galery