ATKV/KUIER-GEDIGTEKOMPETISIE

Inskrywings open: 3 Mei 2017
Sluitingsdatum vir inskrywings: 30 Junie 2017
Meer inligting hier beskikbaar.

ATKV-OLIMPIADES

Senior Olimpiade
Sluitingsdatum: Woensdag, 15 Februarie 2017
Eksamendatum: Dinsdag, 23 Mei 2017

Junior Olimpiade
Sluitingsdatum: Vrydag, 26 Mei 2017
Eksamendatum: Dinsdag, 5 September 2017

Inskrywingsvorms hier beskikbaar.

ATKV-LEESKOMPETISIE

Sluitingsdatum vir inskrywings: 26 April 2017
Eksamen: 27 Julie 2017

Meer inligting hier beskikbaar.

ATKV-SPELATHON

Sluitingsdatum vir die indien van name: 24 Maart 2017
Gauteng-deelnemers (uitdunne, gr. 6 en gr. 7 EAT): 4 Mei 2017
Gauteng-deelnemers (uitdunne, gr. 6 en gr. 7 HT): 9 Mei 2017
Gauteng-deelnemers (uitdunne, gr. 8 HT en EAT): 10 Mei 2017
Gauteng-deelnemers (uitdunne, gr. 9 en gr. 10 HT): 11 Mei 2017
Gauteng-deelnemers (uitdunne, gr. 9 en gr. 10 EAT): 16 Mei 2017
Limpopo: 1 Augustus 2017
Noordwes: 3 Augustus tot 4 Augustus 2017
Wes-Kaap: 10 Augtustus tot 11 Augustus 2017
Noord-Kaap: 15 Augustus tot 16 Augustus 2017
Vrystaat: 17 Augustus tot 18 Augustus 2017
Oos-Kaap: 22 Augustus tot 23 Augustus 2017
KwaZulu-Natal: 24 Augustus tot 25 Augustus
Mpumalanga: 29 Augustus tot 30 Augustus
Gauteng-deelnemers (finaal, gr. 9 en gr. 10 EAT): 5 September 2017
Gauteng-deelnemers (finaal, gr. 9 en gr. 10 HT): 6 September 2017
Gauteng-deelnemers (finaal, gr. 6 en gr. 7 EAT): 12 September 2017
Gauteng-deelnemers (finaal, gr. 6 en gr. 7 HT): 13 September 2017
Gauteng-deelnemers (finaal, gr. 8 HT en EAT): 14 September 2017
Finaal: 21 Oktober 2017

Meer inligting hier beskikbaar.

ATKV-TALETHON

Sluitingsdatum: 3 Maart 2017
ATKV-Talethon: 19 Mei 2017

Meer inligting hier beskikbaar.

WERKSWINKELS VIR ONDERWYSERS

ATKV-Leeswerkswinkels en ATKV-Skitter-in-Afrikaans!

  • 11 Februarie: Wes-Kaap
  • 4 Maart: Gauteng
  • 11 Maart: Noordwes
  • 6 Mei: Mpumalanga
  • 13 Mei: Vrystaat
  • 4 November: Mpumalanga

    Vir meer inligting klik hier