MEER OOR TAAL

Afrikaans as moedertaalDie ATKV-taalafdeling daag jou uit om met nuwe oë na Afrikaans te kyk. Laat jou muis gly en kyk na alles wat die taalafdeling doen om Afrikaans as hoëfunksietaal te behou en uit te bou. Kyk ook hoe ons Afrikaans as moderne, eietydse en inklusiewe gebruikstaal bemark. Lees meer oor ons projekte wat daarop gerig is om die Afrikaanse taal op skool as onderrigmedium te ondersteun en as vak uit te brei as verlengstuk met die oog op taalbevordering in gemeenskappe. Deur middel van verskeie projekte bevorder die taalafdeling Afrikaanse taalverwerwing in ʼn meertalige konteks.

Kyk saam met die ATKV-taalafdeling met nuwe oë na Afrikaans

Die drie grootste moedertaalsprekende groepe mense in Suid-Afrika is isiZulu (22,7%), isiXhosa (16%) en Afrikaans (13,5%)

Afrikaans is tans die grootste moedertaal in die Noord-Kaap (53,8%) en die Wes-Kaap (49,7%).

Afrikaans is tans die tweede grootste moedertaal in die Vrystaat (12,7%), die Oos-Kaap (10,6%) en Noordwes (9%)

Afrikaans is tans in ses van die nege provinsies een van die drie grootste moedertale. Die uitsonderings is KwaZulu-Natal, Mpumalanga en Limpopo.