#MYTAAL


Die ATKV se moedertaalonderrigprojek is gerig op die ouers van voorskoolse en skoolgaande kinders. In hierdie projek word die belangrikheid van moedertaalonderrig beklemtoon met die doel om ouers te motiveer om hul kinders na skole te stuur waar hulle in hul moedertaal gehalte onderrig kan ontvang.

Dr. Tove Skutnabb-Kangas, bekende outeur en kenner op die gebied van taal en taalregte,  definieer moedertaal in 1984 as "die taal wat jy eerste aanleer, die taal waarmee jy identifiseer en die taal waardeur jy as moedertaalspreker deur ander uitgeken kan word. Dit is die taal wat jy die beste ken en die meeste gebruik."

Dit gaan egter nie net oor wat moedertaal is nie, maar hoe moedertaal as onderrigmedium gebruik word. Moedertaalonderrig word deur UNESCO (die Verenigde Nasies se Opvoedkundige, Wetenskaplike en Kulturele Organisasie) beskryf as "opvoeding wat 'n persoon se moedertaal as onderrigmedium gebruik". Dit is die taal wat mense in hul kinderjare aangeleer het en wat hulle natuurlike manier van dink en kommunikeer geword het. 

UNESCO neem die standpunt in dat moedertaalonderrig nie net belangrik is nie maar ook noodsaaklik. Die ATKV neem dieselfde standpunt in wanneer daar oor taal in die onderwys gepraat word. Konseptualisering (verwerking en verwerwing van kennis) vind in die moedertaal plaas. Kinders leer, verstaan en presteer dus gewoon beter in hulle moedertaal.
Die onus rus egter nie net op die onderwysdepartement nie, maar op elke Afrikaanssprekende ouer om die Afrikaanse onderwys in stand te hou. Deur hul kinders na Afrikaanse skole te stuur, is ouers nie net besig om vir Afrikaans as akademiese taal 'n guns te bewys nie, maar ook vir hul kinders.  


Rozeldi Trollip
Tel: 011 919 9006
E-pos: rozeldit@atkv.org.za


Bronne:
http://www.tove-skutnabb-kangas.org/pdf/Tove_Skutnabb_Kangas_Mother_tongue_definitions.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001611/161121e.pdf


 

Nuus

Page 1 of 8 FirstPrevious [1]2345 Last

Galery