Taal is dinamies en word gedurig onder die vergrootglas geplaas, veral die gebruik en relevansie daarvan. Is jy bewus van watter taalregte jy reeds het? Maak gebruik daarvan op die ATKV-styl. Lees hier wat die ATKV-taalafdeling se standpunt oor taalregte is.

Die Wet op die Gebruik van Amptelike Tale

Wat beteken die Talewet vir jou en jou taalregte? Die WET OP DIE GEBRUIK VAN AMPTELIKE TALE, Wet 12 van 2012, het op 2 Mei 2013 in werking getree. Die wet maak voorsiening daarvoor dat alle nasionale staatsdepartemente, nasionale openbare instellings of nasionale openbare ondernemings ʼn keuse van drie tale moet maak waarin die publiek amptelik skriftelik en mondelings bedien sal word. 

 

 


DOKUMENTE