Skip to the content
ATKV-Lidmaatskapaansoekvorm – Skep 'n profiel

Die 'Doopnaam'-veld is verpligtend.
Die 'Van'-veld is verpligtend.
Die 'E-posadres'-veld is verpligtend.
Die 'Wagwoord'-veld is verpligtend.
Die 'Bevestig wagwoord'-veld is verpligtend.  1. Jy en jou gade/lewensmaat die grondwet, doelstellings, missie en waardes van die ATKV onderskryf en nastreef.
  2. Jy en jou gade/lewensmaat aan die lidmaatskapvereistes voldoen soos vervat in die statute van die ATKV.
  3. Jy en jou gade/lewensmaat onderwerp aan die gesag van die direksie van die ATKV.
  4. Jy en jou gade/lewensmaat gegewens, soos verskaf, korrek is.
  5. Jy en jou gade/lewensmaat onderneem om toe te sien dat ons ledegeld stiptelik en soos ooreengekom betaal sal word.
  6. Jy en jou gade/lewensmaat die uitlewing van die Christelike waardes van die ATKV respekteer en aanvaar dat die ATKV die Christelike boodskap uitbou.
  7. Jy en jou gade/lewensmaat onderneem om die ATKV onverwyld in kennis te stel indien enige van die bogenoemde punte nie meer op julle van toepassing is nie.