Taal

TAAL


DOEL

Om ʼn liefde vir lees by kinders aan te kweek.
Om leerders se geletterdheidsvlak deur middel van lees te bevorder.
Om leesvaardighede by kinders te bevorder.
INLIGTING
Aankweek van leesvaardighede gaan geskied d.m.v:

 • Leeskompetisies
 • Voorlees aan jong kinders
 • Leesperiodes op skool
 • Voorlees van geskrewe kuns deur kunstenaars self
 • Nasionale leesdag
DOEL:
Die ATKV beywer hom vir die handhawing van Afrikaans in die onderwys.

INLIGTING:
Werkswinkels en slypskole konsentreer veral op die bemagtiging van onderwysers en die bevordering van die taal in die klaskamer en algemene gebruik daarvan. Tydens hierdie slypskole leer die onderwyser vaardighede aan, o.a.

 • Gebruik van gepaste leerstrategie/metodologie
  • stel vas watter strategie die beste by les pas
  • maak lesse interessant met visuele of aktiewe uitbeelding
 • Onderwyser-refleksie
  • onderwyser gebruik vraelys om elke les te evalueer
  • dui aan waar verbeter kan word en implementeer dit
 • Hou tred met leerders se vordering
  • leerders voltooi vraelys om self-evaluering te doen
  • assessering volgens CAPS
 • Visuele aanbieding van lesse
  • leerders maak, sover moontlik, deel uit van die les

Projekte
Gauteng : Skitter in Afrikaans!
Waar: Rand Meisies Hoër
Wanneer: Saterdag, 26 Mei 2012
Tyd: 08h30 – 15h00
Sluitingsdatum vir registrasie/inskrywings: 21 Mei 2012

DOEL:
Om op ʼn gereelde basis standpunte te formuleer en publiseer oor Afrikaanse kwessies.

INLIGTING:

Taal is dinamies en word gedurig onder die vergrootglas geplaas, veral die gebruik en relevansie daarvan. Gebruik veral die Taalgenoot as die mondstuk van die ATKV oor taalkwessies. Doen mediakontrolering deur elke oggend relevante koerante te lees om aktuele aspekte oor die taal te identifiseer, asook tydskrifte waar van toepassing.

IDENTIFISERING VAN SAKE

Teken sake van belang aan en bring onder die aandag van mede-kollegas. Volg inhoud van artikels op, indien moontlik. Indien nodig vir bespreking, reël vergadering(s)

DOEL:
Met dié spelkompetisie(s) word beoog om die leerders op ʼn prettige wyse met taal te laat omgaan en sodoende die fondasie te skep vir entoesiastiese nuwe lesers. Terselfdertyd is dit ook die ideale manier om die leerders se geletterdheidsvlak te help bevorder.

INLIGTING:

Skole wat deelneem, bepaal hul eie formaat –volgens hul kapasiteit – om wenners vir elke graad te bepaal. Leerders ontvang spellyste wat wissel in moeilikheidsgraad, met ʼn spesifieke aantal woorde in elke kategorie. Hierdie lyste word opgestel deur vakspesialiste met onderwyservaring. Graadwenners van elke skool dring deur tot ʼn finaal in hul onderskeie kringe/distrikte. Wenners van die kring-/distriksfinale neem deel aan die provinsiale kompetisie. Die onderskeie kring- en distrikskompetisies sal in die derde skoolkwartaal afgehandel word. Hierdie datums sal bekend gemaak word sodra ons alle inskrywings ontvang het. Wonderlike kontant- en boekpryse is op die spel.

Indien u belangstel om u skool in te skryf, kontak die Taalaangeleenthede Departement by die ATKV. Mev.Naomi von Branden sal u met enige navrae kan help. Die sluitingsdatums word by elke graad hier onder aangedui.

TEIKENGROEPE:
GRAAD SLUITINGSDATUM

Gr. 6 – Gesluit
Gr. 7 -  08 Junie 2012
Gr. 8/9 -  08 Junie 2012

PROGRAM/PROGRAMME: ATKV-meertaligheidsweek 26-29 Maart 2014 – Beke ya dipuo tse ngata ya mokgatlo wa ATKV – ATKV multilingualism week 26-29 March 2014 – Iviki lezilimi eziningi le-ATKV

Meertaligheidsweek program

 

Karien Brits
Bestuurder: Taalaangeleenthede
Tel: 011 919 9136
Sel: 083 535 1396
Faks: 011 919 9129
E-pos: karienb@atkv.org.za

Naomi von Branden
Bestuurder: Taalaangeleenthede

Tel. nr.: 011 919 9038
Sel.nr.: 083 394 6654
Faks nr: 011 919 9129
E-pos: naomiv@atkv.org.za

 

Woord van die week

11 November 2013

Amptelike taal Woord van die week 11 November 2013
Hoe sê ʼn mens jammer?
Afrikaans Jammer.
English Sorry.
Sepedi Tshwarelo
Sesotho Ntshwarele.
Setswana Intshwarele
isiZulu Ngiyaxolisa.
isiXhosa Ndiyaxolisa.
SiSwati Ngiyacolisa.
isiNdebele Ngiyacolisa.
Tshivenda Pfarelo.
Xitsonga Phepha.

 

Uitspraakgids: Afrikatale, soos Afrikaans, is fonetiese tale.  Lees die woorde soos wat jy Afrikaans sal lees, maar let net op die volgende: u word as oe en i word as ie uitgespreek. Die š, die s met die omgekeerde kappie, word as sj uitgespreek. Die y word as j uitgespreek. Die ph word nie soos ʼn f uitgespreek nie, maar so ʼn p en h wat saamsmelt. Die c en x is klapklanke in die Ngunitale. Die c word by die boonste voortande gevorm en klink soos die klikgeluid wat ons maak as ons iemand jammer kry. Die x word aan die kant van die mond gevorm en klink soos die klikgeluid wat ons maak as ons kwaad is vir iemand

Facebook

Twitter

YouTube